صفحه رسمی مای درس

اطلاع از آخرین تغییرات، جوایز و مسابقات مای درس
دنبال کردن
دانلود اپلیکیشن

گام به گام رایگان پایه دهم انسانی

گام به گام رایگان تمام کتب درسی پایه دهم انسانی مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

فارسی (1)
نگارش (1)
زبان انگلیسی (1)
کتاب کار انگلیسی (1)
آمادگی دفاعی دهم
جغرافیای ایران دهم
تفکر و سواد رسانه ای دهم
کارگاه کارآفرینی و تولید
ریاضی و آمار (1)
منطق
تاریخ (1) ایران و جهان باستان
جامعه شناسی (1)
علوم و فنون ادبی (1)
اقتصاد
عربی (1) رشته انسانی
دین و زندگی (1) رشته انسانی