صفحه رسمی مای درس

اطلاع از آخرین تغییرات، جوایز و مسابقات مای درس
دنبال کردن
دانلود اپلیکیشن

گام به گام رایگان پایه دوازدهم انسانی

گام به گام رایگان تمام کتب درسی پایه دوازدهم انسانی مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

فارسی (3)
نگارش (3)
زبان انگلیسی (3)
کتاب کار انگلیسی (3)
سلامت و بهداشت
ریاضی و آمار (3)
فلسفه (2)
جامعه شناسی (3)
علوم و فنون ادبی (3)
جغرافیا (3)
عربی (3) رشته انسانی
دین و زندگی (3) رشته انسانی
تحلیل فرهنگی
تاریخ (3) ایران و جهان معاصر
مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران)