صفحه رسمی مای درس

اطلاع از آخرین تغییرات، جوایز و مسابقات مای درس
دنبال کردن
دانلود اپلیکیشن
sort فیلتر

نمونه سوالات

مشاهده نتایج arrow_back
8245
  • فقط دارای پاسخنامه
1403/04/24

نمونه سوالات جامع متن کتاب پیام های آسمانی هفتم (سری سوم)

bookmark_border هفتم
book پیام های آسمانی هفتم
bookmarks جامع

توضیحات فایل

نمونه سوالات جامع متن کتاب پیام های آسمانی هفتم همراه با پاسخنامه تشریحی - استاد زینلی

expand_more
1403/04/24

نمونه سوالات متن درس پانزدهم (مزدوران شیطان) پیام های آسمانی هفتم (سری پنجم)

bookmark_border هفتم
book پیام های آسمانی هفتم
bookmarks فصل 15 : مزدوران شیطان

توضیحات فایل

6 سوال از متن درس پانزدهم (مزدوران شیطان) پیام های آسمانی هفتم همراه با پاسخنامه تشریحی - استاد زینلی

expand_more
1403/04/24

نمونه سوالات متن درس چهاردهم (کمال همنشین) پیام های آسمانی هفتم (سری ششم)

bookmark_border هفتم
book پیام های آسمانی هفتم
bookmarks فصل 14 : کمال هم نشین

توضیحات فایل

6 سوال از متن درس چهاردهم (کمال همنشین) پیام های آسمانی هفتم همراه با پاسخنامه تشریحی - استاد زینلی

expand_more
1403/04/24

نمونه سوالات متن درس چهاردهم (کمال همنشین) پیام های آسمانی هفتم (سری پنجم)

bookmark_border هفتم
book پیام های آسمانی هفتم
bookmarks فصل 14 : کمال هم نشین

توضیحات فایل

سوالات متن درس چهاردهم (کمال همنشین) پیام های آسمانی هفتم همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/04/24

نمونه سوالات متن درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) پیام های آسمانی هفتم (سری ششم)

bookmark_border هفتم
book پیام های آسمانی هفتم
bookmarks فصل 13 : بر بال فرشتگان

توضیحات فایل

5 سوال از متن درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) پیام های آسمانی هفتم همراه با پاسخنامه تشریحی - استاد زینلی

expand_more
1403/04/24

نمونه سوالات متن درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) پیام های آسمانی هفتم (سری پنجم)

bookmark_border هفتم
book پیام های آسمانی هفتم
bookmarks فصل 13 : بر بال فرشتگان

توضیحات فایل

سوالات متن درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) پیام های آسمانی هفتم همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/04/24

نمونه سوالات متن درس دوازدهم (نشان عزت) پیام های آسمانی هفتم (سری ششم)

bookmark_border هفتم
book پیام های آسمانی هفتم
bookmarks فصل 12 : نشان عزّت

توضیحات فایل

6 سوال از متن درس دوازدهم (نشان عزت) پیام های آسمانی هفتم همراه با پاسخنامه تشریحی - استاد زینلی

expand_more
1403/04/24

نمونه سوالات متن درس دوازدهم (نشان عزت) پیام های آسمانی هفتم (سری پنجم)

bookmark_border هفتم
book پیام های آسمانی هفتم
bookmarks فصل 12 : نشان عزّت

توضیحات فایل

سوالات متن درس دوازدهم (نشان عزت) پیام های آسمانی هفتم همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/04/24

نمونه سوالات متن درس یازدهم (نماز جماعت) پیام های آسمانی هفتم (سری هفتم)

bookmark_border هفتم
book پیام های آسمانی هفتم
bookmarks فصل 11 : نماز جماعت

توضیحات فایل

8 سوال از متن درس یازدهم (نماز جماعت) پیام های آسمانی هفتم همراه با پاسخنامه تشریحی - استاد زینلی

expand_more
1403/04/24

نمونه سوالات متن درس یازدهم (نماز جماعت) پیام های آسمانی هفتم (سری ششم)

bookmark_border هفتم
book پیام های آسمانی هفتم
bookmarks فصل 11 : نماز جماعت

توضیحات فایل

سوالات متن درس یازدهم (نماز جماعت) پیام های آسمانی هفتم همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
لیست تموم شد