صفحه رسمی مای درس

اطلاع از آخرین تغییرات، جوایز و مسابقات مای درس
دنبال کردن
دانلود اپلیکیشن
sort فیلتر

نمونه سوالات

مشاهده نتایج arrow_back
8126
  • فقط دارای پاسخنامه
1403/01/30

نمونه سوال امتحانی جامع از جغرافیا یازدهم رشته انسانی (سری دوم)

bookmark_border یازدهم انسانی
book جغرافیا (2)
bookmarks جامع

توضیحات فایل

500 سوال جامع تستی از کل کتاب جغرافیا یازدهم رشته انسانی همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/01/30

نمونه سوال امتحانی جامع از جغرافیا یازدهم رشته انسانی (سری اول)

bookmark_border یازدهم انسانی
book جغرافیا (2)
bookmarks جامع

توضیحات فایل

نمونه سوال متن کل کتاب جغرافیا یازدهم رشته انسانی همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/01/30

نمونه سوال امتحانی از درس هشتم (نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)) جغرافیا یازدهم رشته انسانی (سری اول)

bookmark_border یازدهم انسانی
book جغرافیا (2)
bookmarks فصل 8 : نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)

توضیحات فایل

34 سوال تشریحی از درس هشتم (نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)) جغرافیا یازدهم رشته انسانی همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/01/30

نمونه سوال امتحانی از درس هفتم (نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت)) جغرافیا یازدهم رشته انسانی (سری اول)

bookmark_border یازدهم انسانی
book جغرافیا (2)
bookmarks فصل 7 : نواحی اقتصادی (كشاورزی و صنعت)

توضیحات فایل

40 سوال تشریحی از درس هفتم (نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت)) جغرافیا یازدهم رشته انسانی همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/01/30

سوالات متن درس سوم (نواحی آب و هوایی) جغرافیا یازدهم رشته انسانی (سری دوم)

bookmark_border یازدهم انسانی
book جغرافیا (2)
bookmarks فصل 3 : نواحی آب و هوايی

توضیحات فایل

57 سوال تشریحی از درس سوم (نواحی آب و هوایی) جغرافیا یازدهم رشته انسانی همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/01/30

نمونه سوال امتحاتی از درس سوم (نواحی آب و هوایی) جغرافیا یازدهم رشته انسانی (سری اول)

bookmark_border یازدهم انسانی
book جغرافیا (2)
bookmarks فصل 3 : نواحی آب و هوايی

توضیحات فایل

6 سوال تستی از درس سوم (نواحی آب و هوایی) جغرافیا یازدهم رشته انسانی همراه با پاسخنامه تشریحی - استاد کوثر شاه حسینی

expand_more
1403/01/30

نمونه سوال امتحانی از فصل دوم (تابع) حسابان یازدهم رشته ریاضی (سری دوم)

bookmark_border یازدهم ریاضی
book حسابان (1)
bookmarks فصل 2 : تابع

توضیحات فایل

33 سوال تستی و تشریحی از فصل دوم (تابع) حسابان یازدهم رشته ریاضی همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/01/30

نمونه سوال امتحانی از فصل دوم (تابع) حسابان یازدهم رشته ریاضی (سری اول)

bookmark_border یازدهم ریاضی
book حسابان (1)
bookmarks فصل 2 : تابع

توضیحات فایل

65 سوال تستی و تشریحی از فصل دوم (تابع) حسابان یازدهم رشته ریاضی همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/01/30

نمونه سوال امتحانی از فصل اول (جبر و معادله) حسابان یازدهم رشته ریاضی (سری یازدهم)

bookmark_border یازدهم ریاضی
book حسابان (1)
bookmarks فصل 1 : جبر و معادله

توضیحات فایل

10 سوال تستی و تشریحی از فصل اول (جبر و معادله) حسابان یازدهم رشته ریاضی همراه با پاسخنامه تشریحی

expand_more
1403/01/30

نمونه سوال امتحانی از فصل اول (معادله درجه دوم) ریاضی و آمار دهم رشته انسانی (سری سوم)

bookmark_border دهم انسانی
book ریاضی و آمار (1)
bookmarks فصل 1 : معادلۀ درجۀ دوم

توضیحات فایل

40 سوال تستی از فصل اول (معادله درجه دوم) ریاضی و آمار دهم رشته انسانی همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

expand_more
1403/01/30

نمونه سوال امتحانی از فصل اول (معادله درجه دوم) ریاضی و آمار دهم رشته انسانی (سری دوم)

bookmark_border دهم انسانی
book ریاضی و آمار (1)
bookmarks فصل 1 : معادلۀ درجۀ دوم

توضیحات فایل

20 سوال تستی از فصل اول (معادله درجه دوم) ریاضی و آمار دهم رشته انسانی همراه با پاسخنامه کلیدی

expand_more
1403/01/30

جزوه جامع و عالی از درس اول (معنا و مفهوم ناحیه) جغرافیا یازدهم رشته انسانی (سری هفتم)

bookmark_border یازدهم انسانی
book جغرافیا (2)
bookmarks فصل 1 : معنا و مفهوم ناحيه

توضیحات فایل

جزوه جامع و عالی از درس اول (معنا و مفهوم ناحیه) جغرافیا یازدهم رشته انسانی همراه با نکات مهم درسی

expand_more
لیست تموم شد