صفحه رسمی مای درس

اطلاع از آخرین تغییرات، جوایز و مسابقات مای درس
دنبال کردن
دانلود اپلیکیشن
sort فیلتر

جزوات

مشاهده نتایج arrow_back
2886
1403/01/30

جزوه جامع و عالی از درس دوم (خوب جهان را ببین! صورتگری ماهر) فارسی هشتم (سری ششم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks فصل 2 : خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر

توضیحات فایل

جزوه جامع و عالی از درس دوم (خوب جهان را ببین! صورتگری ماهر) فارسی هشتم همراه با نکات مهم درسی

expand_more
1403/01/30

جزوه خلاصه از درس دوم (خوب جهان را ببین! صورتگری ماهر) فارسی هشتم (سری ششم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks فصل 2 : خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر

توضیحات فایل

جزوه خلاصه از درس دوم (خوب جهان را ببین! صورتگری ماهر) فارسی هشتم همراه با نکات مهم درسی

expand_more
1403/01/30

جزوه جامع و فوق العاده از کل کتاب فارسی هشتم (سری هشتم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks جامع

توضیحات فایل

جزوه جامع و فوق العاده از کل کتاب فارسی هشتم همراه با نکات مهم دستور زبان

expand_more
1403/01/30

جزوه جامع از مبحث آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی هشتم (سری چهارم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks متفرقه

توضیحات فایل

جزوه جامع از مبحث آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی هشتم همراه با نکات مهم درسی

expand_more
1403/01/30

جزوه جامع از مبحث آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی هشتم (سری سوم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks متفرقه

توضیحات فایل

جزوه جامع از مبحث آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی هشتم همراه با نکات مهم درسی

expand_more
1403/01/30

جزوه جامع و فوق العاده از کل کتاب فارسی هشتم (سری هفتم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks جامع

توضیحات فایل

جزوه جامع و فوق العاده از کل کتاب فارسی هشتم همراه با تمامی نکات مهم ادبی و زبانی - استاد اشرف پیروزان

expand_more
1403/01/30

جزوه جامع از کل کتاب فارسی هشتم (سری ششم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks جامع

توضیحات فایل

جزوه جامع از معنی تمامی لغات کتاب فارسی هشتم

expand_more
1403/01/30

جزوه جامع از مبحث دستور زبان فارسی هشتم (سری دوم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks متفرقه

توضیحات فایل

جزوه جامع از مبحث دستور زبان فارسی هشتم همراه با نکات مهم درسی

expand_more
1403/01/30

جزوه جامع از مبحث دستور زبان فارسی هشتم (سری اول)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks متفرقه

توضیحات فایل

جزوه جامع از مبحث دستور زبان فارسی هشتم همراه با نکات مهم درسی - استاد شاهسون

expand_more
1403/01/30

جزوه خلاصه از درس اول (پیش از اینها) فارسی هشتم (سری یازدهم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks فصل 1 : پیش از اینها

توضیحات فایل

جزوه خلاصه از درس اول (پیش از اینها) فارسی هشتم همراه با سوالات مهم درسی

expand_more
1403/01/30

جزوه جامع و عالی از کل کتاب فارسی هشتم (سری پنجم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks جامع

توضیحات فایل

جزوه جامع و عالی از کل کتاب فارسی هشتم همراه با نکات مهم درسی

expand_more
1403/01/30

جزوه خلاصه از درس اول (پیش از اینها) فارسی هشتم (سری دهم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks فصل 1 : پیش از اینها

توضیحات فایل

جزوه خلاصه از درس اول (پیش از اینها) فارسی هشتم (مبحث ستایش) همراه با نکات مهم درسی

expand_more
1403/01/30

جزوه جامع از مبحث آرایه های ادبی فارسی هشتم (سری اول)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks متفرقه

توضیحات فایل

جزوه جامع از مبحث آرایه های ادبی فارسی هشتم همراه با نکات مهم درسی - استاد علی ابراهیمی

expand_more
1403/01/30

جزوه عالی از درس اول (پیش از اینها) فارسی هشتم (سری نهم)

bookmark_border هشتم
book فارسی هشتم
bookmarks فصل 1 : پیش از اینها

توضیحات فایل

جزوه عالی از درس اول (پیش از اینها) فارسی هشتم همراه با نکات مهم زبانی و ادبی و فکری

expand_more
لیست تموم شد