صفحه رسمی مای درس

اطلاع از آخرین تغییرات، جوایز و مسابقات مای درس
دنبال کردن
دانلود اپلیکیشن

گام به گام رایگان پایه یازدهم انسانی

گام به گام رایگان تمام کتب درسی پایه یازدهم انسانی مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

فارسی (2)
نگارش (2)
زبان انگلیسی (2)
کتاب کار انگلیسی (2)
انسان و محیط زیست
ریاضی و آمار (2)
فلسفه (1)
جامعه شناسی (2)
علوم و فنون ادبی (2)
روان شناسی
جغرافیا (2)
عربی (2) رشته انسانی
تاریخ (2)
دین و زندگی (2) رشته انسانی