صفحه رسمی مای درس

اطلاع از آخرین تغییرات، جوایز و مسابقات مای درس
دنبال کردن
دانلود اپلیکیشن

گام به گام رایگان پایه دوازدهم تجربی

گام به گام رایگان تمام کتب درسی پایه دوازدهم تجربی مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

شیمی (3)
فارسی (3)
نگارش (3)
عربی (3)
زبان انگلیسی (3)
کتاب کار انگلیسی (3)
دین و زندگی (3)
هویت اجتماعی
سلامت و بهداشت
ریاضی (3)
زیست شناسی (3)
فیزیک (3) رشته تجربی
مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران)